Akuthjälp till
nödställda i Pakistan
En tredjedel av Pakistan står under
vatten efter ovanligt kraftiga monsunregn.
33 miljoner människor har drabbats och
minst 1100 människor har mist livet.

För att lösa de mest akuta behoven
behöver alla som kan snabbt göra en
insats. Det handlar bland annat om att
transportera mat till dem som isolerats
av vattenmassorna.

PMU:s lokala samarbetspartner fokuserar
på att bistå dem som förlorat sina hem i
Swat-dalen i nordvästra delen av landet.

Tack för din gåva!PMU sparar dina uppgifter i enlighet med GDPR.
PMU:s integritetspolicy