Hjälp oss att stoppa
könsstympningen!
Idag, 6 februari, är det internationella
dagen mot kvinnlig könsstympning.
Närmare fyra miljoner kvinnor utsätts
varje år för ingreppet, av dem
majoriteten flickor under 15 år.

FN slog 2012 fast att könsstympning
är ett brott mot flickors mänskliga
rättigheter och vi är många som arbetar
för att den skadliga traditionen
ska upphöra.

Var med och stöd arbetet genom att
ge en gåva för flickors rätt till hälsa.


Klicka här för att läsa mer om hur
vi arbetar mot könsstympning.