Ukraina – ett år av krig
Ett år har gått sedan tillvaron för
miljontals ukrainare slogs i spillror.
8 miljoner har lämnat landet.
6 miljoner lever som internflyktingar.
17 miljoner är direkt drabbade av kriget.

PMU:s olika samarbetspartner i Ukraina
stöttar både de som tvingats på flykt och
de som av olika anledningar stannat kvar.
Genom vårt nätverk av lokala kyrkor når vi
drabbade i svårtillgängliga områden.

Engagemanget för det ukrainska folket
har varit helt fantastiskt! Men behovet
av stöd kommer vara fortsatt stort
under en lång tid framöver.

Varmt tack för din gåva!


Klicka här för att läsa mer.